Myczków

Myczków noclegi – lokowano przed 1580 r. na prawie wołoskim w dobrach Balów z Hoczwi. Sto lat później należał do Stadnickich z Leska. W 1900 r. ówczesny właściciel myczkowieckiego majątku, Jan Nepomucen Zatorski, ufundował dla różnowyznaniowych mieszkańców wsi cerkiew i kościół. Dwie murowane świątynie stanęły obok siebie w centrum miejscowości. Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej jest nieco większa i ma jedną wieżę w fasadzie. Kościół pw. Serca Pana Jezusa ma fasadę dwuwieżową.

noclegi Myczków ( murowany neogotycki jednonawowy kościół murowany z 1900 r. z dwu wieżową fasadą i murowana dwudzielna grecko-kat. cerkiew z 1900 r. z wieżą w fasadzie, obie budowle z fundacji Jana Nepomucena Zatorskiego, właściciela wsi. Bukowiec noclegi
W miejscowości tej był dwór z pięknym ogrodem krajobrazowym rozplanowanym w XIX wieku. Zniszczony został po II wojnie światowej, a okazałe modrzewie jeszcze niedawno wycięto. Ocalały zwłaszcza na obrzeżu potoku i brzegów wąwozu pozostałości naturalnych zbiorowisk roślinnych z lipą drobnolistną, szerokolistną oraz dębem szypułkowym. W Wetlina noclegi centralnej części ogrodów dominują duże kwatery drzew owocowych i uprawy warzywne.
Na budynku szkoły tablica pamięci pisarza Zygmunta Kaczkowskiego.

Wołkowyja noclegi We wsi znajdują się dwa kościoły położone obok siebie przedzielone wspólną dzwonnicą parawanową. Pierwszy z budynków, funkcjonujący dawniej jako cerkiew greckokatolicka a obecnie kościół rzymskokatolicki, to kościół parafialny pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 1899 wzniesiony z fundacji Jana Nepomucena Zatorskiego, właściciela tutejszego majątku.

Drugi kościół to obiekt wybudowany w 1901, również przez Jana Zatorskiego jako fundatora, przeznaczony od początku dla ludności rzymskokatolickiej. Kościół ten jest po wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.