Dźwiniacz Dolny

Dźwiniacz Dolny wieś położona niedaleko Ustrzyk Dolnych, przez którą płynie potok o nazwie Dźwiniacz. Miejscowość założona w 1538 roku pod nazwą Zwiniacz. Faktem jest, iż w XVI wieku w Dźwiniaczu stał już dwór warowny z fortyfikacjami, niestety jego historia znana jest w niewielkim stopniu, a przez zniszczenia dokonane przez UPA zachowały się do dzisiaj jedynie …