Kołobrzeg – śladem pomników

Kołobrzeg noclegi jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim a także popularnym kurortem, chętnie odwiedzanym przez turystów. Stanowi regionalny ośrodek kulturalny oraz ważny port morski pełniący funkcję handlową, pasażerską, jachtową i rybacką. Kołobrzeg pensjonaty uznawany jest za jedno z największych uzdrowisk nad Bałtykiem ze względu na występujące tu naturalne surowce lecznicze, takie jak źródła …

Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy powołany został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się ok. 5100 ha. W 1996 roku nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmienia jego powierzchnię na 7584 ha oraz tworzy wokół Parku obszar ochronny …

Drawieński Park Narodowy

Teren Drawieńskiego Parku Narodowego i otuliny położony jest na Równinie Drawskiej, która jest nie dużym wycinkiem Pojezierza Południowopomorskiego, w północno-zachodniej Polsce. Zajmuje centralną część obszaru leśnego zwanego Puszczą Drawską. DPN reprezentuje krajobraz młodoglacjalnych równin sandrowych. W całości położony jest w zlewni rzeki Drawy, która razem ze swoim dopływem -Płociczną, stanowią jego najważniejszą oś hydrograficzną. Obie …