Turystyka na Roztoczu

 

Roztocze to kraina geograficzna, która łączy Wyżynę Lubelska z Podolem. Nazwa tej krainy na najprawdopodobniej związana jest z pochodzącymi z gwary słowami: „roztocz” czy „roztoka” określającymi miejsce, w którym rozchodzą się potoki. Najwyższe wzniesienia Roztocza w Polsce to Krągły Goraj i Wielki Dział. Obydwa mają około trzysta Roztocze noclegi dziewięćdziesiąt m n.p.m. Roztocze zbudowane jest ze skał powstałych w kredzie – margli, opok i wapieni. Na nich zalegają utwory młodsze – osadzone w warunkach płytkiego morza piaski, piaskowce wapniste i wapienie. Na terenie Roztocza, ze względu na jego niepowtarzalne walory przyrodnicze, utworzono Roztoczański Park Narodowy, Parki Krajobrazowe oraz rezerwaty. Bogata historia tej ziemi pozostawiła po sobie wiele pamiątek: pałaców i dworków, kościołów i kapliczek, kopców i kurhanów, cmentarzysk sprzed wieków. Roztocze agroturystyka

Po pierwsze, będąc na Roztoczu warto odwiedzić Bondyrz – wieś dwóch młynów. W niepozornej, nadwieprzańskiej wsi Bondyrz zachowały się aż dwa młyny, oba w niezłym stanie, niczym wprost z opowiadań Iwaszkiewicza. Roztocze domki

Jeden, wraz z całą zagrodą młynarską, został odrestaurowany i wygląda rewelacyjnie, zwłaszcza jego koło podsiębierne, dziś już absolutna rzadkość. Szkoda tylko że tuż obok niszczeje murowany z kamienia budynek wiejskiej łaźni z 1928 roku – może jeszcze większa rzadkość. Roztocze pensjonaty

Na Lubelszczyźnie właśnie Roztocze uchodzi za prawdziwy skarbiec architektury drewnianej. Tu można jeszcze zobaczyć setki wsi z tradycyjną w większości zabudową, trafiają się też pojedyncze chaty kryte strzechą. Trzeba się jednak śpieszyć z odkryciem tego skarbca, bo stare chałupy giną w oczach. Roztocze pokoje gościnne

Miłośników pomników warto zaprosić do Zwierzyńca. W trzy i pół-tysięcznym Zwierzyńcu jest sześćdziesiąt osiem pomników, tablic, figur religijnych i historycznych. To rekord ogólnopolski, gdyż na jeden taki obiekt przypada pięćdziesiąt mieszkańców. W tej kolekcji pomnikowej jest pomnik AK-owców, BCh-owców, Leśników, Ormowców, psa Marysieńki Sobieskiej i szarańczy – jedyny taki na świecie.