Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy powołany został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się ok. 5100 ha. W 1996 roku nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmienia jego powierzchnię na 7584 ha oraz tworzy wokół Parku obszar ochronny tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku wynosi 14 840 ha. Z Parku zostały wyłączone tereny miejskie Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa.  noclegi Szklarska Poręba Wielkopolski Park Narodowy leży około piętnaście kilometrów na południe od Poznania.

Wielkopolski Park Narodowy jest odwiedzany przez ponad milion turystów każdego roku. Przez Park biegnie 5 znakowanych szlaków pieszych o łącznej długości 85 km. Szlakami tymi wyznaczono siedem tras wycieczkowych pozwalających na poznawanie nie tylko wartości przyrodniczych ale także kulturowych tego regionu. W Parku udostępniono także ponad 100 km dróg dla rowerzystów oraz 30 km dla miłośników jazdy konnej. Szklarska Poręba noclegi

Wielkopolski Park Narodowy jest jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów położonych blisko Poznania. Przez Park biegnie pięć szlaków turystycznych o łącznej długości 85 km: czerwony, niebieski, żółty, zielony i czarny. W celu lepszego poznania walorów przyrodniczych i kulturowych WPN, szlakami tymi utworzono kilka tras wycieczkowych.

Na terenie Parku znajdują się liczne zabytki. Do najcenniejszych należy drewniany kościół w Łodzi z siedemnastego wieku. Inne zabytkowe kościoły o nieco mniejszej wartości możemy spotkać w Puszczykowie, Stęszewie i Wirach. W Szreniawie i Trzebawiu zachowały się do dziś XII w. dwory. Inteesującym obiektem są także ruiny pałacyku zbudowanego w 1827 roku przez Tytusa Działyńskiego dla swojej siostry Klaudyny Potockiej na wyspie Zamkowej na J. Góreckim. noclegi w Szklarskiej Porębie

Fauna Wielkopolskiego Parku narodowego charakteryzuje się bogactwem gatunków należących do przeróżnych grup systematycznych. Dominują tu gatunki środkowoeuropejskie i eurosyberyjskie. Szklarska Poręba pokoje gościnne

Niezwykle bogata jest szata roślinna Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pod względem geobotanicznym położony jest on w Krainie Wielkopolsko – Kujawskiej. Szklarska Poręba wille